Plànol del municipi

  • Lleida, carrer  ver
  • Lliri de Mar, carrer  ver
  • Lluís Companys, carrer  ver
  • Lluna, carrer  ver
  • Lisboa, carrer - urb. MIrador del Delta  ver
  • Londres, carrer -urb. Mirador del Delta  ver
  • Luxemburg, plaça -urb. Mirador del Delta  ver
  • Llevant, carrer -urb. Cap Roig  ver