Equip de govern

1.- Alcaldia. Sr Francesc Arasa Pascual

2.- Àrea de Turisme i Territori. Sra. Meritxell Jardí Llambrich.

-       Impuls del Pla especial del port.

-       Preservació de les platges i de la Bassa de les Olles.

-       Condicionament i foment dels circuits d’activitats saludables i turístiques.

-       Reserva de la Biosfera.

-       Millora de l’actual model turístic. (Familiar, esportiu, escolar, etc).

-       Festes del Carme i d’estiu.

-       Coordinació d’entitats.

-       Membre de la Junta rectora del Parc Natural.

-       Vicepresidència del Patronat de Turisme i esports

 

3.- Àrea de Cohesió Social. Sr. Àlvar Casanova Curto.

-       Ensenyament. Col·legi Públic.

-       Llar d’infants.

-       Cultura. Biblioteca, Centre Cívic.

-       Activitats extraescolars. Campus, Parc de Nadal, Acollida, etc

-       Serveis Socials. Centre de Dia.

-       Salut. CAP i Reforç d’estiu i ambulàncies.

-       Coordinació amb els serveis socials del Consell Comarcal. Convenis.

-       Joventut. PIJ

-       Esports. Competició i d’estiu.

-       Representant al Consell Escolar.

-       Festa de Carnaval.

-       Membre del Patronat Municipal de Turisme i Esports

 

4.-Àrea d' Hisenda i Promoció Econòmica. Sr. Rafel Tomàs Royo.

-       Elaboració del Pressupost del Ajuntament i del Patronat.

-       Impulsar un polígon adequat a les nostres necessitats .

-       Pla local d’ocupació.

-       Pla local de formació.

-       Programa de foment i suport a emprenedors locals.

-       Borsa de treball.

-       Ordenances.

 

5.- Àrea de Governació, Via publica i Instal·lacions. Sr. José Luis Pitarque Balagué.

-       Cos de vigilats municipals.

-       Seguretat ciutadana i Protecció Civil.

-       Zona blava i Pàrquing Municipal.

-       Trànsit i seguretat viària.

-       Obres de millora i manteniment de la via publica.

-       Instal·lacions municipals i edificis.

-       Membre del Patronat de Turisme i Esports.

 

6.- Àrea de Comerç i Servei Municipals. Sra. Geno Cabrera Gonzalez.

-       Promoció del Comerç.

-       Serveis Municipals. Neteja viària, recollida d’escombraries, enllumenat públic.

-       Recollida selectiva.

-       Deixalleria.

-       Mercat d’artesania.

-       Mercat Setmanal.

-       Cementiri

-       Festa de la Segregació i Cap d’Any.

-       Membre del Patronat de Turisme i Esports

 

7.- Àrea del Medi Rural i d’integració de les Urbanitzacions. Sr. Lluís Cabrera Roch.

-       Servei de neteja i instal·lacions a les platges.

-       Servei de Vigilància de la qualitat de l’aigua a les platges. ACA

-       Arranjament, neteja i senyalització de camins.

-       Depuradora d’aigües residuals.

-       Servei d’aigua i EDAR.

-       Parcs i Jardins.

-       Manteniment de les Basses.

-       Manteniment i millora de les urbanitzacions.

-       Festes de Sant Joan. Comissió de festes.

-       Membre del Patronat de Turisme i esports.

 

ASSESSORAMENT DE L’ALCALDIA,  DE  L’ÀREA DE SERVEIS, MEDI AMBIENT I LITORAL

A càrrec  del Sr. Valentí Rebull Casanova, que serà assessor personal de l’alcalde en aquestes matèries amb funcions de control, vigilància i proposta sobre el seu funcionament i prestació