SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN

ESPAIS URBANS I PERIURBANS

 

La gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans estan subvencionades per la Diputació de Tarragona a través de la línia de subvencions de Protecció de la salut pública corresponent a la convocatòria 2017. L'import concedit és de 4.684,80€.

 

 

 

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (ANUALITAT 2017)

La Diputació de Tarragona a través de la convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2017,  dins del Programa d’inversions, ens ha concedit l’import de 218.497,00 €, per a l'actuació "Pavelló poliesportiu municipal".

 

 

LLAR D'INFANTS

La Diputació de Tarragona dins de la línia del Programa Extraordinari de suport als Centre de Primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal (Curs 2016/17) ha concedit una subvenció de 25.077,50 €  l’objecte de la qual és atendre les despeses escolars de l’esmentat curs escolar.

 

CONSULTORIS MÈDICS LOCALS

La Diputació de Tarragona a través de la convocatòria 2017 línia de subvencions per al finançament de despeses per a la millora d’instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, ens ha concedit l’import de 1.789,69 € per l’adquisició d’un desfibril·lador (DEA).

 

 

SEGURETAT A LES PLATGES I PISCINA MUNICIPAL

La seguretat a les platges del terme de l'Ampolla i a la piscina municpal estan subvencionades per la Diputació de Tarragona a través de la línia de subvencions de Protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) corresponent a la convocatòria 2017. L'import concedeit és de 19.150,00€ per a les platges i 7.660,00€ per a la piscina.

 

 

PEXI

La Diputació de Tarragona dins del Programa específic d’obres per a la millora xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics “PEXI” ha concedit, en acord de la Junta de Govern de ,  per a l’actuació, “Projecte millora de l’eficiència energètica i adequació a la normativa vigent de la il·luminació exterior existent”,  una subvenció de 25.901,00 €   

 

 

LLAR D'INFANTS

La Diputació de Tarragona dins de la línia del Programa Extraordinari de suport als Centre de Primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal (Curs 2015/16) ha concedit una subvenció de 26.810,00 €  l’objecte de la qual és atendre les despeses escolars de l’esmentat curs escolar.

 

GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN

ESPAIS URBANS I PERIURBANS

 

La gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans estan subvencionades per la Diputació de Tarragona a través de la línia de subvencions de Protecció de la salut pública corresponent a la convocatòria 2016. L'import concedit és de 5.084,80€.

 

 

SEGURETAT A LES PLATGES I PISCINA MUNICIPAL

La seguretat a les platges del terme de l'Ampolla i a la piscina municpal estan subvencionades per la Diputació de Tarragona a través de la línia de subvencions de Protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) corresponent a la convocatòria 2016. L'import concedeit és de 19.460,00€ per a les platges i 7.784,00€ per a la piscina.

 

 

CONTROL QUALITAT AIGUA

La diputació de Tarragona dins del programa de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, línia manteniment "control de la qualitat de l'aigua i altres despeses" ha concedit una subvenció de 2.814,00€ a l'Ajuntament de l'Ampolla.  

 

 

LLAR D'INFANTS

La Diputació de Tarragona dins de la línia del Programa Extraordinari de suport als Centre de Primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal (Curs 2014/15) ha concedit una subvenció de 21.175,00 €  l’objecte de la qual és atendre les despeseS escolars de l’esmentat curs escolar.

 

 

SEGURETAT A LES PLATGES I PISCINA MUNICIPAL

La seguretat a les platges del terme de l'Ampolla i a la piscina municipal estan subvencionades per la Diputació de Tarragona a través de la línia de subvencions de Protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) corresponent a la convocatòria 2015. L'import concedit és de 19.256,00 € per a les platges i 7.702,40 € per a la piscina.

 

PEIM 2015

La Diputació de Tarragona dins de la línia d'Actuacions integrals al Territori i Cooperació - Pla especial d'Inversions Municipals (PEIM) 2015 ha concedit una subvenció de 38.411,60 € per al "Projecte pavimentació perimetral del camp de futbol" i 18.964, 40 € per al "Projecte adequació adequació de les dependències serveis socials".

 

La Diputació de Tarragona ha acceptat la sol·licitud del canvi de destinació de la subvenció concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per a l'actuació "Pavimentació perimetral del camp de futbol" del PEIM 215 per una nova actuació "Projecte Execució millores de les instal·lacions camp de futbol", amb el mateix import concedit de 38.411,60€.